รายงานการศึกษานโยบายและกฏหมายศุลกากรในต่างประเทศ

การจัดเก็บภาษีและพิธีการศุลกากร สินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

CPMU E-Commerce Policy Report Cover