ดาวโหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

CPMU News June 2017 Cover