ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

OSTC Journal June 2017 Cover