ตามที่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ประเทศคอโมโรส และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบแดง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ Flag State, Port State, Coastal State และ Market State ในการต่อต้านการทำประมง IUU นั้น

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 DG MARE ได้ประกาศให้คอโมโรสและเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ IUU แล้วอย่างเป็นทางการ ตาม (1) Council Implementing Decision (EU) 2017/1332 of 11 July 2017 amending Implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non-cooperating third countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing, as regards the Union of the Comoros และ (2) Council Implementing Decision (EU) 2017/1333 of 11 July 2017 amending Implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non-cooperating third countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing, as regards Saint Vincent and the Grenadines ใน EU Official Journal L185/37 และ L185/41 ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าประมงที่จับได้จากเรือประมงที่ชักธงของทั้ง 2 ประเทศจะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้อีกต่อไป

กลุ่มประเทศที่ได้ใบแดง IUU : ปัจจุบัน มี 3 ประเทศ คือ

  1. กัมพูชา (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)

2. คอโมโรส (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

3. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเวปไซต์ ดังต่อไปนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1332&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1333&from=EN

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป