1. จากรายงานข่าว RTBF.be ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ระบุว่า หน่วยงานความปลอดภัยห่วงโซ่อาหารเบลเยียม (AFSCA : Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain) ได้รายงานว่า มีการตรวจพบไข่ไก่ปนเปื้อนยา Fipronil ในไข่ไก่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งยา Fipronil เป็นยาที่ใช้กำจัดไรแดง (Dermanyssus gallinae) ในไก่ไข่ โดยไรจะเกาะและดูดเลือดจากไก่ ส่งผลให้ไก่ออกไข่ได้น้อยลงและเสียชีวิตในที่สุด
  2. จากการตรวจสอบของเนเธอร์แลนด์พบว่า ไข่ไก่ปนเปื้อนมีทั้งหมด 13 ล็อต รหัสเลขที่ X – NL – 40155XX และสินค้าที่ทำจากไข่ที่มีการปนเปื้อนอีกปริมาณ 200 ตัน ซึ่งจำหน่ายไปยังเยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ด้วยแล้ว
  3. ปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์ได้สั่งระงับฟาร์มไข่ไก่เป็นจำนวน 180 ฟาร์ม เพื่อให้ส่งไข่เข้าตรวจและเฝ้ารอผล และได้สั่งให้มีการทำลายไก่ไข่อีกจำนวน 300,000 ตัวที่ถูกตรวจพบยาดังกล่าวด้วยแล้ว โดยสาเหตุของการปนเปื้อนในครั้งนี้ สันนิษฐานว่า ฟาร์มไข่ไก่ที่เกิดการปนเปื้อนทุกฟาร์มมีการสั่งซื้อน้ำยาทำความสะอาดจากบริษัทเดียวกันทั้งหมด ซึ่งต่อมาพบว่า น้ำยาทำความสะอาดโรงเลี้ยงไก่ของบริษัทดังกล่าวมีส่วนผสมของยา Fipronil รวมอยู่ด้วย
  4. สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ยา Fipronil ในการเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่กระทงเพื่อใช้เป็นอาหาร เนื่องจากเกรงการตกค้างของยาไปสู่คน จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะแต่ในสัตว์ที่ไม่ได้นำมาเป็นอาหาร อาทิ สุนัข และแมว โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดให้ยา Fipronil อยู่ในกลุ่มยาให้พิษปานกลาง (moderately toxic) อย่างไรก็ดี จากการประเมินผลในเบื้องต้นของ AFSCA ระบุว่า บุคคลทั่วไปที่บริโภคไข่ที่มีการปนเปื้อนยา Fipronil และมีอาการข้างเคียง อาทิ หน้ามืด อาเจียน และเวียนศีรษะ นั้น จะต้องบริโภคไข่ในคราวเดียวกันถึง 7 – 15 ฟอง หากมีการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลกระทบต่อตับ ไต และการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้
  5. หลังจากมีการตรวจพบการปนเปื้อนยา Fipronil ในไข่ไก่ดังกล่าวในเนเธอร์แลนด์ ขณะนี้ หลายประเทศเริ่มเข้มงวดในการสุ่มตรวจไข่ไก่ของประเทศของตน โดยเฉพาะเบลเยียม เยอรมนีและฝรั่งเศส
  6. ในเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2560 หน่วยงาน AFSCA เบลเยียมได้ประกาศให้ชาวเบลเยียมที่ได้ซื้อไข่ที่มีรหัส ดังต่อไปนี้ ขอให้นำส่งคืนไปยังร้านค้าผู้จำหน่ายทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจมีการปนเปื้อนของยา Fipronil ได้ ซึ่งได้แก่ ไข่รหัส 2BE3084-2, 2BE3084-3, 2BE3084-6, 2BE3123-A, 2BE3123-B, 2BE3123-C, 3BE4004, 3BE4005, 1BE8016 และ BE3114 หากมีผู้บริโภคมีข้อสังสัยเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวสามารถโทรสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่ Call Center (เบลเยียม) 0800/13550

 

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

 

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license