ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

CPMU News August 2017 Cover