ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

OSTC Journal August 2017 Cover