ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 EU ได้ตรวจพบสินค้าเสื้อผ้าเด็กจากไทยซึ่งไม่ได้มาตรฐานของEU ภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Dangerous Non–Food Products) ตามข้อบังคับ Directive 2001/95/EC on general product safety ว่าด้วยความปลอดภัยโดยทั่วไปของสินค้า ถึง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจพบครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากที่เคยมีการตรวจพบจำนวนมากเมื่อปี 2557

กรณีแรก ทางการฟินแลนด์ตรวจพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682 สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูด (cords and drawstrings) เนื่องจากบริเวณปลายเชือกที่เป็นหูรูดอาจไปเกี่ยวติดกับสิ่งต่างๆ ในระหว่างที่เด็กกำลังทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อปลายเชือกติดและดึงออกไม่ได้อาจทำให้เชือกรูดลงเรื่อยๆ และทำให้เกิดการบีบรัดคอได้ จึงได้มีการเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภค

กรณีที่สองและสาม ทางการสเปนตรวจพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสเปน  เนื่องจากชิ้นส่วนเล็กๆ ของตัวตุ๊กตารูปสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ทำจากผ้ากำมะหยี่ (plush) และเป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้าเด็กอาจหลุดออก และเด็กเล็กอาจนำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปากและเกิดอาการสำลักได้ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า

กรณีข้างต้นจึงเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกของไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ และแฟชั่นเด็ก ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ EU กำหนดเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก

ในครั้งนี้ ทีมงาน Thaieurope.net จึงขอนำเสนอมาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682: สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก (cords and drawstrings) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่กฎระเบียบของอียูที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับผู้ผลิตในการออกแบบสินค้า เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีอายุจนถึง 7 ปี (ส่วนสูง 134 ซม.) ไม่ควรมีเชือกผูกหรือเชือกที่เป็นหูรูดตรงบริเวณหมวกและคอ
  • เสื้อผ้าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี (เด็กชายส่วนสูง 182 ซม. และเด็กหญิง 176 ซม.) ไม่ควรมีเชือกผูกตรงบริเวณหมวกและคอหรือเชือกหูรูดที่มีปลายเชือกปล่อยยาว ซึ่งมีความยาวเกินกว่า 7.5 ซม. ทั้งนี้ เชือกผูกบริเวณหมวกและคอไม่ควรเป็นแบบยางยืด (elastic) ยกเว้นกรณีที่เป็นสายรัดไหล่และสายคล้องคอ
  • เสื้อผ้าสำหรับเด็กไม่ควรมีเชือกผูกหรือเชือกหูรูดที่มีปลายเชือกปล่อยยาว ซึ่งมีความยาวเกินกว่า 14 ซม. ตรงบริเวณหน้าอกและเอว
  • เสื้อผ้าสำหรับเด็กแบบที่มีสายคล้องคอตรงบริเวณหมวกและคอไม่ควรเป็นสายแบบปล่อย
  • เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบให้มีเชือกผูกด้านหน้า ไม่ควรเป็นแบบที่ต้องใช้เข็มขัดรัดหรือสายคาดเอวที่มีความยาวเกินกว่า 36 ซม.
  • ในกรณีที่สินค้ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยการถอดเชือกผูกหรือเชือกที่มีหูรูดออกจากสินค้าของตน หรืออาจจะตัดให้สั้นลง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ EU
  • หากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายของ EU พบว่าสินค้าของตนไม่เป็นข้อกำหนดข้างต้น สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดสินค้า (market surveillance authorities) ภายใต้ระบบ RAPEX รวม 31 หน่วยงานในประเทศสมาชิก EU และประเทศสมาชิก EFTA (ยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์) เพื่อดำเนินการต่อไป

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510223975148&uri=CELEX:32011D0196

 

ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

 

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license