Home เกาะติดกฏ EU

เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance...

EU ยืนยันระงับการใช้สารโซเดียม คาร์บอเนต (E-500) และสารโปแตสเซียม คาร์บอเนต (E-501) เฉพาะในสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

ตามที่ สหภาพยุโรป โดย DG-SANCO ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สาร E-500 (Sodium carbonate) และสาร E-501 (Potassium carbonates) ในสินค้าประมง (fishery product) ด้วยเหตุที่มีผู้ประกอบการนำสารดังกล่าวมาผสมกับสาร E-330 (Citric acid) และสาร E-331 (Sodium citrate)...

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 967/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ของ EU

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สมาคมผู้สื่อข่าวบรัสเซลส์ (Press Club Brussels Europe) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องแผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Andrus Ansip รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านตลาดร่วมดิจิตัล เป็นประธานนำเสนอความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 (เริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม...

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทย (Review ครั้งที่ 26)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 165/29 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex...

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

บัดนี้จากการติดตามครั้งล่าสุดพบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ตามปรากฎใน EU Official Journal L 167 Volume 30 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตาม Commission Implementing Regulation...

EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ

จากที่ เมื่อเดือนกันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการปรับลดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยไม่ให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้สร้างข้อวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรงว่า ข้าวจากประเทศที่สามที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2016/2017 จะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ เพราะจากข้อกำหนดใหม่ที่จะกำหนดค่า MRL...

EU ปรับแก้วิธีตรวจดักหาสารพิษอัมพาตในหอย (Paralytic Shellfish Poison : PSP)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1980 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards paralytic...

EU กำหนดห้ามตรวจพบศัตรูพืชในฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงจากไทย เกินกว่า 5 ครั้งต่อปี เริ่มนับ 1 ส.ค.​ 56 นี้

DG-SANCO มีหนังสือ ที่ Ref. Ares(2013)2253246 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงกรมวิชาการเกษตร ผ่านทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งให้ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืชในผลไม้ 3 รายการ  คือ ฝรั่ง ชมพู่ และมะม่วงที่มีการปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ในยุโรป (non-European Tephritidae) และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ที่มีศัตรูพืชไปยังสหภาพยุโรป DG-SANCO  จึงได้ตั้งเงื่อนไขว่า...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์