Home เกาะติดกฏ EU

เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ปรับแก้วิธีตรวจดักหาสารพิษอัมพาตในหอย (Paralytic Shellfish Poison : PSP)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1980 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards paralytic...

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

บัดนี้จากการติดตามครั้งล่าสุดพบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ตามปรากฎใน EU Official Journal L 167 Volume 30 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตาม Commission Implementing Regulation...

EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance...

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ 3 ฉบับ ซึ่งกำหนด ค่าอนุโลมตกค้่างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์ ตีพิมพ์ใน EU Official สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/1079 of 3 July 2015 amending Regulation (EU)...

EU ประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ

ตามที่ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ใบเหลืองประเทศคอโมโรสให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ flag, coastal, port และ market State ซึ่งคอโมโรสจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่ DG MARE จะประเมินผลอีกครั้งในอีก 6...

EU ขยายการใช้สารแคดเมียมในหลอด LED ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 EU ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ Directive (EU) 2017/1975 เพื่อแก้ไข Annex III ของระเบียบ RoHS เกี่ยวกับข้อยกเว้นการใช้สารแคดเมียมเพื่อเปลี่ยนสีของหลอด LEDs โดยข้อบังคับฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และประเทศสมาชิกมีเวลา 1 ปีในการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ระเบียบ RoHS...

EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European...

EU อนุญาตเพิ่มรายการสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1490 of 21 August 2017 concerning the authorisation of manganous chloride tetrahydrate, manganese (II) oxide,...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

EU ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารภายใต้ Union List

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร (Flavouring substances) ในรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารของสหภาพยุโรป...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์