Home เกาะติดกฏ EU

เกาะติดกฏ EU

EARLY WARNING | เกาะติดกฏ EU

EU ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติการใช้ Lecithins เป็นวัตถุเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 อนุมัติให้ใช้ Lecithins เป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากพบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กรกฎาคม...

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทย (Review ครั้งที่ 26)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 165/29 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex...

EU กำหนดเงื่อนไขการผลิต การแปรรูป และการนำเข้าโปรตีนสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศตีพิมพ์ Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of...

EU ขยายการใช้สารแคดเมียมในหลอด LED ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 EU ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ Directive (EU) 2017/1975 เพื่อแก้ไข Annex III ของระเบียบ RoHS เกี่ยวกับข้อยกเว้นการใช้สารแคดเมียมเพื่อเปลี่ยนสีของหลอด LEDs โดยข้อบังคับฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และประเทศสมาชิกมีเวลา 1 ปีในการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ระเบียบ RoHS...

EU ประกาศให้เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์และคอโมโรสอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ IUU อย่างเป็นทางการ

ตามที่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ประเทศคอโมโรส และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบแดง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ Flag State, Port State,...

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ 3 ฉบับ ซึ่งกำหนด ค่าอนุโลมตกค้่างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์ ตีพิมพ์ใน EU Official สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/1079 of 3 July 2015 amending Regulation (EU)...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548  หรือจนกว่าสถานการณ์ด้านไข้หวัดนกประเทศไทยจะดีขึ้น จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีมติห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย) ถึงวันที่ 31 มีนาคม...

ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ของ EU

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สมาคมผู้สื่อข่าวบรัสเซลส์ (Press Club Brussels Europe) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องแผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Andrus Ansip รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านตลาดร่วมดิจิตัล เป็นประธานนำเสนอความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 (เริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม...

EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์