การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Martin SCHULZ ประธานสภายุโรป (6 มี.ค. 2556)

Martin SCHULZ, EP President meets with Yingluck SHINAWATRA, Prime Minister of Thailand:- arrival and roundtable Credit © European Union, 2013

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์