ผลการประชุม Summit ระหว่าง EU-จีน ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52 ได้มีการประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-จีนผลการประชุมมีท่าทีร่วมกันเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ไม่มีการตกลงกันในเรื่องการปรับเพิ่มค่าเงินหยวนและการให้สถานะ Market Economy แก่จีนสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้นำ EU-จีน ครั้งที่ 12 เมื่อ 30 พ.ย. 52 ที่เมือง Nanjing จีน ดังนี้   1.      ด้านสิ่งแวดล้อม    - เห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อท้าทายที่สำคัญ และเห็นความสำคัญของการ สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งการส่งเสริมเทคโนโลยีจากปท....

การเยือนโปแลนด์ของนาง Angela Merkel นรม.เยอรมนี

นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมันเดินทางเยือนโปแลนด์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ผลการเยือนที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้1. กรอบภารกิจ 1.1 ประกอบด้วย (1) การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนรม.Jaroslaw Kaczynski ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานกรุงวอร์ซอ (2) บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายของเยอรมันในฐานะประธานสหภาพยุโรป” ที่มหาวิทยาลัยวอร์ซอ และ (3) การหารือกับปธน.Lech...

สภายุโรปออกข้อมติเกี่ยวกับพม่า

สภายุโรปได้ออกข้อมติเกี่ยวกับพม่า โดยเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ทันที และให้ประชาคมระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน จีน อินเดีย เข้ามาช่วยมีบทบาทแก้ไขสถานการณ์ในพม่าให้มากขึ้น พร้อมกับยอมรับถึงความล้มเหลวของมาตรการกดดันของ EU ต่อพม่าที่ผ่านมา ด้วยเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 50 สภายุโรปได้ออกข้อมติเกี่ยวกับพม่า โดยมีสาระสำคัญคือ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู...

สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในโปแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวอนสื่อโปแลนด์อย่าเสนอข่าวเรื่องไข้หวัดนกให้ประชาชนตื่นตระหนก1. สถานการณ์ปัจจุบัน 1.1 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 49 มีรายงานว่าพบหงส์ 3 ตัวเสียชีวิตที่ชายฝั่งทะเลตอนเหนือในเมือง Gdansk ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จึงส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการเมือง Gdansk และตรวจผลอีกครั้งที่สถาบันปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ของรัฐ ณ เมือง Pulawy (State Veterinary Institute: SVI) เพื่อหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งสามารถติดต่อสู่คนได้ และผลสรุปพบว่าหงส์ดังกล่าวไม่ได้เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดนก...

แผนการด้านเศรษฐกิจของอียู

เมื่อวันที่ 1-2 ต.ค. 52 ได้มีการประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศสมาชิกอียูอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ECOFIN Council) ซึ่งได้หารือกันในเรื่องการนำ exit strategies มาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจช่วงปี 2010-2011 ที่จะออกในช่วง พ.ย. 2009 แต่ยังไม่รับรองกรอบวงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่ 1-2 ต.ค. 52 ได้มีการประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศสมาชิกอียูอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ECOFIN Council)...

การเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557

          ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 6 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม          ทั้งนี้ ในวันที่ 16...

ดัชนี “บิ๊กแมค” ชี้ว่า เงินยูโรแข็งค่าเกินไป

นักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า เงินหลากหลายสกุลที่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ จ่ายเพื่อซื้อแฮมเบเกอร์ “บิ๊กแมค” ในร้านแมคโดนัลนั้น สะท้อนอำนาจซื้อที่แท้จริงหรือค่าเงินสกุลนั้นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ วารสาร The Economist ได้ตีพิมพ์ดัชนี “บิ๊กแมค” ล่าสุด เปรียบเทียบราคาสินค้าดังกล่าวในประเทศต่างๆ พบว่า “บิ๊กแมค” จำหน่ายในสหรัฐฯ ราคา 3.06 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่จำหน่ายในยูโรโซนเฉลี่ยประมาณ 3.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ...

ระดับสาร ethoxyquin ในสินค้ากุ้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นประกาศจะตรวจหาระดับสาร ethoxyquin ในสินค้ากุ้งจากเวียดนาม โดยต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 ppm ต่อ 1 consignment สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนามโต้แย้งว่าการกำหนดค่า ppm ในปริมาณที่ต่ำมากดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เพราะโดยมาก ประเทศอื่นๆ อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งได้ ตัวอย่างเช่น อียูอนุญาตให้มีสารดังกล่าวในอาหารสัตว์ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พัฒนาการดังกล่าวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยเพราะ 1) หากมีการใช้สาร ethoxyquin ในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งของไทย เป็นไปได้มากว่ามาตรการดังกล่าวของญี่ปุ่นอาจกระทบสินค้ากุ้งของไทยที่ส่งไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วย...

แนวทางการแก้ไขปัญหาในภาคการเงินของยุโรป

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 คณะมนตรียุโรป (ตัวแทนประเทศสมาชิกอียู) ได้รับรองร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังจำนวน 5 ฉบับ ซึ่งจะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสหภาพยุโรปต่อไป ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อกำหนดเงินทุน การชำระเงินพรมแดน ร่างระเบียบเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองงบประมาณการให้ความช่วยเหลือสำหรับบริการการเงิน การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังที่ได้รับการรับรองจำนวน 5 ฉบับ (ตามระบบ Co-decision procedure ซึ่ง Council...

อียูประกาศขยายระเบียบ Eco-design ไปสู่สินค้าประเภทที่มีผลในการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 52 ได้มีการประกาศขยายระเบียบ Eco-design ให้ครอบคลุมสินค้าที่มีผลในการประหยัดพลังงาน (energy-related products) ซึ่งน่าติดตามรายชื่อสินค้าที่จะมีการออกมาตรการดำเนินการ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้า) ที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะเผยแพร่ภายในวันที่ 21 ต.ค. 2011 ทั้งนี้ สินค้าที่คาดว่าจะมีการออกมาตรการดำเนินการ อาทิ หน้าต่าง วัสดุฉนวน ก็อกน้ำ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 52...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์