สหภาพฯ เสนอรายชื่อสารในกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง(SVHC) ที่ต้องขออนุญาตตามระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 สำนักงานเคมีภัณฑ์ยุโรป (ECHA) ได้เสนอชื่อสารเคมี 13 รายการที่อยู่ในกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าควรต้องได้รับอนุญาตก่อนการใช้ในอนาคต เพื่อความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีดังกล่าวได้และ มีการพัฒนาสารเคมีทางเลือกหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมมาทดแทน เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งและ/หรือสารที่มีผลต่อ การเจริญพันธุ์ของมนุษย์ (Carcinogenic and/or...

Asia Europe Business Forum: โอกาสการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจเอเชีย-ยุโรป

ความสัมพันธ์ยุโรป-เอเชียมิได้เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบตั้งเดิมแบบรัฐต่อรัฐ หรือแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่ธุรกิจและการค้ามีเป็นส่วนสำคัญยิ่ง การสร้างความเชื่อมโยงและเครือข่ายที่แน่นแฟ้นระหว่างภาคธุรกิจ/เอกชนของสองภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจำเป็น Asia Europe Business Forum (AEBF) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Asia Europe Meeting หรือ ที่รู้จักกันคุ้นหูในนามของ ASEM ล่าสุด AEBF ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่...

การเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557

          ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 6 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม          ทั้งนี้ ในวันที่ 16...

คณะมนตรียุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงินเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะฟื้นฟูเศรษฐกิจรายประเทศ

                  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 คณะมนตรียุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงินได้เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจรายประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปปี 2557 เสนอโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ           แม้ข้อเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจปี 2556 เริ่มปรากฏให้เห็นผลในเชิงบวก อาทิประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง การเงินมหภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับสู่ความสมดุล และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในไอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกสและกรีซได้ผลดี แต่ก็ยังพบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันในและยังเปราะบางอยู่มาก จำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปทางโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอีกหลายประเด็น          ...

ดัชนีสำคัญเศรษฐกิจมหภาคสหภาพยุโรป (2553)*

เศรษฐกิจอียูโดยภาพรวมกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่การฟื้นตัวรายประเทศสมาชิกยังคงไม่สม่ำเสมอเท่าเทียมกัน แม้จะมีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจมีความต่อเนื่องในการพื้นตัวในระดับอียู    อย่างไรก็ดี แนวโน้มการฟื้นตัวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยมีการขยายตัวของการส่งออกช่วยกระตุ้นการลงทุนอีกทางหนึ่ง     อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของอียูจะขยายตัวประมาณ 1.75% ในปี 2553 - 2554 และ 2.0% ในปี 2555  เป็นการปรับขึ้นจากการคาดการณ์เดิมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ดี แนวโน้มการอ่อนตัวลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก และการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของสมาชิกอียู...

ตุรกีกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในลิเบีย

ลิเบียเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในแอฟริกาของจักรวรรดิออตโตมันก่อนถอนตัวออกจากดินแดนแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1923 หลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน และการจัดตั้งสาธารณรัฐตุรกีสมัยใหม่ในเวลาต่อมา  ในปี ค.ศ. 1972 หรือประมาณ 50 ปีต่อมา ลิเบียเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่กองทัพผู้เหมาก่อสร้างตุรกีได้กรีฑาทัพ เข้าไปทำธุรกิจ  ในช่วงระยะเวลา 37 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1972 – 2009  โครงการก่อสร้างในลิเบียที่ดำเนินการโดยบริษัทก่อสร้างตุรกีมีจำนวน 409...

อียูจะคืนสิทธิ GSP ให้แก่พม่า

กระบวนการปฏิรูปประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยของ พม่า ซึ่งเริ่มต้นจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2553 และเริ่มกระบวนการปรองดองภายใน การปล่อยตัวนักโทษการเมือง (รวมทั้งนางอองซานซูจี) และการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อย ส่งผลให้เมื่อเมษายน 2555 อียูได้ยกเลิกการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อพม่าที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 16 ปี (ตั้งแต่ปี 2539)   การยกเลิกการใช้มาตรการคว่ำบาตรของอียูดังกล่างส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุน และภาคธุรกิจยุโรปสนใจดำเนินธุรกิจการค้าและเข้าไปลงทุนในพม่ามากขึ้น ในขณะเดียวกัน อียูก็กำลังพิจารณาจะคืนสิทธิ GSP แก่พม่า แต่ยังมีประเด็นติดขัดทางเทคนิคเรื่องการใช้แรงงานบังคับในพม่า อียูจึงเน้นว่าจะพิจารณาการคืนสิทธิ GSP บนพื้นฐานของการประเมินประเด็นดังกล่าวโดยองค์กรแรงงานโลก (International Labour Organisation – ILO) ล่าสุด เมื่อ...

แอฟริกาและเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

ตามที่ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภาคเกษตร โดยได้รายงานให้ทราบมาตามลำดับแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอฟริกาและเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากที่สุด ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้   ๑.    กลุ่มนักวิจัยนำโดย Dr. Jerry Knox จากมหาวิทยาลัย Cranfield ในสหราชอาณาจักรได้ศึกษางานวิจัยที่มีผู้เขียนไว้แล้ว (review research) เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูก โดยเน้นภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียใต้เป็นหลักเนื่องจากทั้ง ๒ ภูมิภาคนี้มีเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการทำการเกษตรและมีความไม่มั่นคงด้านอาหารมากที่สุดในโลก การศึกษายังมุ่งเน้นไปที่พืชอาหารที่สำคัญ ๘ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว...

ฝรั่งเศสจะห้ามการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในภาชนะบรรจุอาหารทุกประเภท

ตามที่อียูได้มีระเบียบ Directive 2011/8/EU ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 (แก้ไขระเบียบ Directive 2002/72/EC) ห้ามการใช้สาร Bisphenol A (BPA)  ในขวดนม และห้ามวางจำหน่ายหรือนำเข้าขวดนมที่มีสารดังกล่าวในสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกอียูบางประเทศได้ออกมาตรการที่เข้มงวดกว่ากฎระเบียบอียู อาทิ กฎหมายฝรั่งเศสข้างต้นจะสั่งระงับหรือแบนวัสดุสัมผัสอาหารทุกประเภทที่มีสาร BPA ตั้งแต่ปี 2557 ไม่ใช่แค่เพียงในขวดนมเท่านั้น กฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสห้ามมิให้มีการใช้สาร BPA ในภาชนะบรรจุอาหารทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จากเดิมที่กฎหมาย (No. 2010-729...

สถิติการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX) ช่วงแรกของ ปี 2555

คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพและผู้บริโภค (DG Health and Consumers) ได้เผยแพร่สถิติการตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX - Rapid Alert System for Non- Food Products) ระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ภายใต้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยโดยทั่วไปของสินค้าและระเบียบเงื่อนไขการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบสินค้าสำหรับการวางตลาดสินค้า  สาระสรุปได้ดังนี้                      ...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์