Asia Europe Business Forum: โอกาสการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจเอเชีย-ยุโรป

ความสัมพันธ์ยุโรป-เอเชียมิได้เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบตั้งเดิมแบบรัฐต่อรัฐ หรือแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่ธุรกิจและการค้ามีเป็นส่วนสำคัญยิ่ง การสร้างความเชื่อมโยงและเครือข่ายที่แน่นแฟ้นระหว่างภาคธุรกิจ/เอกชนของสองภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจำเป็น Asia Europe Business Forum (AEBF) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Asia Europe Meeting หรือ ที่รู้จักกันคุ้นหูในนามของ ASEM ล่าสุด AEBF ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่...

อียูจะคืนสิทธิ GSP ให้แก่พม่า

กระบวนการปฏิรูปประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยของ พม่า ซึ่งเริ่มต้นจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2553 และเริ่มกระบวนการปรองดองภายใน การปล่อยตัวนักโทษการเมือง (รวมทั้งนางอองซานซูจี) และการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อย ส่งผลให้เมื่อเมษายน 2555 อียูได้ยกเลิกการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อพม่าที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 16 ปี (ตั้งแต่ปี 2539)   การยกเลิกการใช้มาตรการคว่ำบาตรของอียูดังกล่างส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุน และภาคธุรกิจยุโรปสนใจดำเนินธุรกิจการค้าและเข้าไปลงทุนในพม่ามากขึ้น ในขณะเดียวกัน อียูก็กำลังพิจารณาจะคืนสิทธิ GSP แก่พม่า แต่ยังมีประเด็นติดขัดทางเทคนิคเรื่องการใช้แรงงานบังคับในพม่า อียูจึงเน้นว่าจะพิจารณาการคืนสิทธิ GSP บนพื้นฐานของการประเมินประเด็นดังกล่าวโดยองค์กรแรงงานโลก (International Labour Organisation – ILO) ล่าสุด เมื่อ...

แอฟริกาและเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

ตามที่ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภาคเกษตร โดยได้รายงานให้ทราบมาตามลำดับแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอฟริกาและเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากที่สุด ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้   ๑.    กลุ่มนักวิจัยนำโดย Dr. Jerry Knox จากมหาวิทยาลัย Cranfield ในสหราชอาณาจักรได้ศึกษางานวิจัยที่มีผู้เขียนไว้แล้ว (review research) เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูก โดยเน้นภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียใต้เป็นหลักเนื่องจากทั้ง ๒ ภูมิภาคนี้มีเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการทำการเกษตรและมีความไม่มั่นคงด้านอาหารมากที่สุดในโลก การศึกษายังมุ่งเน้นไปที่พืชอาหารที่สำคัญ ๘ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว...

ความคืบหน้าของการเจรจา FTA อียู-สหรัฐอเมริกา รอบที่ 2

                เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 อียูและสหรัฐอเมริกาได้เจรจา FTA หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยผลการเจรจาที่สำคัญซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG-Trade) ได้ออกมาเผยแพร่ มีดังนี้ การลงทุน: ทั้งสองฝ่ายตั้งใจจะจัดทำ FTA...

การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับแจ้งจากทางการเยอรมนีว่ามีการตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์ชนิดความรุนแรงสูง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงเป็ด จำนวน 170,000 ตัว ในแคว้น Bavaria...

ตุรกีกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในลิเบีย

ลิเบียเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในแอฟริกาของจักรวรรดิออตโตมันก่อนถอนตัวออกจากดินแดนแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1923 หลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน และการจัดตั้งสาธารณรัฐตุรกีสมัยใหม่ในเวลาต่อมา  ในปี ค.ศ. 1972 หรือประมาณ 50 ปีต่อมา ลิเบียเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่กองทัพผู้เหมาก่อสร้างตุรกีได้กรีฑาทัพ เข้าไปทำธุรกิจ  ในช่วงระยะเวลา 37 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 1972 – 2009  โครงการก่อสร้างในลิเบียที่ดำเนินการโดยบริษัทก่อสร้างตุรกีมีจำนวน 409...

การเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557

          ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 6 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม          ทั้งนี้ ในวันที่ 16...

ผลการประชุม Summit ระหว่าง EU-จีน ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52 ได้มีการประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-จีนผลการประชุมมีท่าทีร่วมกันเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ไม่มีการตกลงกันในเรื่องการปรับเพิ่มค่าเงินหยวนและการให้สถานะ Market Economy แก่จีนสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้นำ EU-จีน ครั้งที่ 12 เมื่อ 30 พ.ย. 52 ที่เมือง Nanjing จีน ดังนี้   1.      ด้านสิ่งแวดล้อม    - เห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อท้าทายที่สำคัญ และเห็นความสำคัญของการ สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งการส่งเสริมเทคโนโลยีจากปท....

รายงานสถานะเรื่องนโยบาย Corporate Social Responsibility หรือ CSR ของสหภาพยุโรป

          เมื่อเดือนตุลาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอนโยบายด้านบรรษัทบริบาล (corporate social responsibility : CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมีการจ้างงานที่ต่อเนื่องไปยังรุ่นต่อๆ ไป ทั้งในระยะกลางและระยะยาว  ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกใน Competitiveness Council เมื่อเดือนธันวาคม 2554           นโยบายดังกล่าวประกอบด้วยแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2554-2557 ซึ่งครอบคลุม 8 เรื่องดังนี้ รณรงค์ให้...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์