เปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในสหภาพยุโรป

สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) หรือสินค้าเกษตรที่เพาะปลูก/เพาะเลี้ยงแบบไร้สารพิษ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดยุโรป ควบคู่กับการกระแสความนิยมการดูแลรักษาสุขภาพ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthiness) และการทำการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainability) ยุโรปถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของโลก ควบคู่กับตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าว สินค้าประมง (โดยเฉพาะกุ้ง) หรือผักและผลไม้ล้วนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีช่องทางและโอกาสที่ดีในตลาดยุโรป ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปเป็นตลาดใหม่ และเป็น ‘niche market’ ที่ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย (เมื่อเทียบกับตลาดสินค้าเกษตรทั้งหมดในสหภาพยุโรป) กล่าวคือ ในปี...

ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับของสหภาพยุโรป

ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับของสหภาพยุโรป ๑. ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) หมายถึง ระบบติดตามการเดินทางของ อาหารตลอดทั้งวงจรนับตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การกระจายสินค้าไปจนกระทั่ง อาหารถึงมือผู้บริโภค โดยแต่ละขั้นตอนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตของตัวสินค้าไว้ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการเรียกตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและเพื่อให้การติดตามแหล่งที่มาของสินค้าทำได้เร็วขึ้น     การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับมีประโยชน์ คือ ทำให้สืบหาแหล่งที่มาของอาหารได้อย่าง รวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายและปริมาณสินค้าที่ถูกเรียกคืน เพราะสามารถเรียกคืน เฉพาะสินค้าล็อตที่มีปัญหา เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารและสอดคล้องกับความต้องการของ...

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ CP ได้รับรางวัลแบรนด์ดีเด่นในตุรกี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทตุรกี โดยร่วมกับนิตยสาร Ekonomize ได้จัดงาน Food Safety Summit ครั้งที่ 1 ที่ ร.ร. Rixos กรุงอังการา  ในงานมีพิธีมอบรางวัลสาขาต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  บริษัท CP Turkey  ซึ่งเป็นบริษัทของไทยที่เข้าไปลงทุนด้านธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไก่ครบวงจรในตุรกี ได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ...

รัฐสภายุโรปเห็นชอบระเบียบการเปิดเสรีด้านบริการ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 สมาชิกรัฐสภายุโรปได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนระเบียบว่าด้วยการเปิดเสรีด้านบริการ 391 ต่อ 213 เสียง และงดออกเสียง 34 เสียง นับเป็นก้าวสำคัญของ EU ในการเปิดเสรีด้านบริการ หลังจากมีการถกเถียงในประเด็นดังกล่าวมานานกว่า 2 ปี โดยระเบียบดังกล่าวยังต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการยุโรป และคณะมนตรียุโรปซึ่งจะประชุมกันในเดือนมีนาคม ศกนี้ เพื่อรับรองออกเป็นกฎระเบียบของ EU ต่อไปอย่างไรก็ตาม...

สหรัฐฯ เริ่มกลับมานำเข้าเนื้อวัวจากอียู

                          เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 58 คณะกรรมาธิการยุโรปมีแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ ได้กลับมาเปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวจากอียู โดยจะเริ่มนำเข้าเนื้อวัวจากไอร์แลนด์เป็นที่แรกตั้งแต่เดือนมกราคม 2558  การกลับมาเปิดตลาดเนื้อวัวนำเข้าจากอียูครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการยกเลิกการระงับการนำเข้าของสหรัฐฯ หลังจากวิกฤตการณ์โรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) ในช่วงปี ค.ศ. 1990                         สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการนำเข้าเนื้อวัวจากอียู รวมถึงเนื้อวัวไม่มีกระดูก (Deboned...

สหภาพยุโรปเตรียมกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

จากผลสำรวจของการทำประชาพิจารณ์ผ่านทางระบบอินเตอร์เนทของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา พบว่า ประชากรในสหภาพยุโรปทั้ง 25 ประเทศ ต้องการให้มีการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเพื่อการบริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี (Five-year Action Plan) เพื่อปกป้องและสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มเพื่อการบริโภคทางการค้าในอนาคตจากการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปถึง 40,000 รายมีความเห็นว่า สินค้าเนื้อสัตว์ควรได้รับการติดฉลากเพื่อบ่งบอกว่าสัตว์ดังกล่าวได้รับการฆ่าอย่างไม่ทารุณและได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี รวมทั้งมีความเห็นว่า...

แนวโน้มเศรษฐกิจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีปี 2549

สถานเอกอัครทูต ณ กรุงเบอร์ลินรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีปี 2549 ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2547 และ 2548 เป็นปีที่เศรษฐกิจของสหพันธ์ฯ มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และร้อยละ 0.9 ต่างจากช่วงปี 2545 2546 และ...

สื่อแทรกหนังสือพิมพ์รายวันสวีเดนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2550 ชาวสวีเดนและชาวไทยในสวีเดนต่างมีส่วนร่วมรับรู้การเฉลิมพระเกียรติวโรกาสครบรอบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้รับความร่วมมือจากทีมประเทศไทย ผลิตบทความในสื่อแทรกหนังสือพิมพ์รายวันที่มีชื่อเสียงของสวีเดน Dagens Industri เป็นภาพสี ความยาว 24 หน้า ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในสื่อแทรกสิ่งพิมพ์มีจัดทำบทความด้านต่าง ๆ ประกอบ อาทิ ...

โค้กยุโรปชี้ ผู้บริโภคยุโรปใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่ยังสับสนเรื่องข้อมูล

หากติดตามข่าวแวดวงธุรกิจการค้ายุโรป จะเห็นได้ว่ากระแสสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง บริษัทโคคาโคลาได้ร่วมมือกับองค์กร Carbon Trust ทำ carbon footprint  พร้อมสำรวจความเห็นผู้บริโภค ได้ผลน่าสนใจว่า แม้ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม และชี้ หากทุกฝ่ายสนใจแต่เรื่องก๊าซคาร์บอน อาจละเลยสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆได้  บริษัทโคคาโคลา สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่ตั้งในสหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกับองค์กร Carbon Trust ทำโครงการทดลองเพื่อหา  Carbon Footprint หรือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่วางขายในสหราชอาณาจักร ...

Myanmar invited to ASEM

องค์กรอิสระที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น กลุ่ม Amnesty International ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจที่ ฟินแลนด์ ประธานสหภาพยุโรป ได้เชิญพม่ามาร่วมงานประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเฮลซิงกิ ในเดือนกันยายน ศกนี้ โดยทางการฟินแลนด์ได้กล่าวว่า "ได้มีการรับพม่าหรือเมียนม่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซมตั้งแต่การประชุมที่กรุงฮานอยในปี 2004 แล้ว ดังนั้น เมียนม่าจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เฮลซิงกิในครั้งนี้ด้วย"

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์