สถานการณ์ล่าสุดการเจรจาความตกลง FTA EU-Vietnam

การประกาศการสรุปผลเมื่อ 4 ส.ค. 2558 เป็นการตกลงกันในหลักการและสาระสำคัญ ยังมีบางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อไปหลังจากช่วงปิดฤดูร้อน เช่น การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (ISDS) (ไม่มีการจรจาที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการหารือภายใน EU ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดังกล่าว แต่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะรวม ISDS ระบบใหม่ไว้ในความตกลงฯ) การเข้าสู่ตลาดของยา EU ต้องการให้เวียดนามเปิดตลาดมากขึ้น และข้อบทเรื่องระยะเวลาในการยกเลิก (transitional periods) ภาษีส่งออกสำหรับเวียดนามมากกว่า 600 รายการ...

รัฐบาลโปรตุเกสแสดงความเชื่อมั่นว่า โปรตุเกสสามารถสิ้นสุดการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika ตามกำหนดช่วงกลางปี 2014

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นาย Bruno Maçães, Secretary of State for European Affairs ของโปรตุเกสให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CNBC แสดงความมั่นใจว่า โปรตุเกสจะสามารถสิ้นสุดการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika (EU/ECB/IMF) มูลค่า 78,000 ล้านยูโร ได้ตามกำหนดในวันที่...

สภาวะทางการเมือง

หลังจากที่โรมาเนียได้เริ่มเปิดประเทศใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการที่ประชาชนชาวโรมาเนียสามารถล้มล้างระบบคอมมิวนิสต์เมื่อปี ค.ศ. 1989 กล่าวคือ 16 ปีมาแล้ว นักธุรกิจไทยได้ค่อย ๆ ทะยอยเข้ามาทำการค้าในโรมาเนียซึ่งเป็นกิจการย่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะและนักธุรกิจไทยก็นำสินค้าบริโภคเข้ามาขาย รวมทั้งปลากระป๋อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้นต่อมาปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกที่ผลักดันให้มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นจนในที่สุด เมื่อปีที่แล้ว คือ ปี ค.ศ. 2004...

สถานการณ์เศรษฐกิจโปรตุเกส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโปรตุเกส มีสาระสำคัญดังนี้ 1. สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจของโลกที่ลดอัตราการเจริญเติบโตลง จากร้อยละ 4 ในปี 2547 เหลือร้อยละ...

Agenda of Finnish presidency

นาย Matti Vanhanen นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานอียูใน ระหว่างเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549 นี้ ได้ออกมากล่าว ประเด็นที่ประเทศจะให้ตวามสนใจเป็นพิเศษระหว่างดำรงตำแหน่งประธานยุโรปคือ การขยายสมาชิกภาพ ความมีประสิทธิภาพของสถาบันของอียู และความคืบหน้าในการรับรองธรรมนูญยุโรป

16th EU-ASEAN Foreign Ministerial Meeting

รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับรองปฏิญญานูเรมเบิร์ก (Nuremberg Declaration) เมื่อวานนี้ (15 มีค.) ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนครั้งที่ 16 ปฏิญญาฯ ดังกล่าวจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายสู่ระดับใหม่ โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้านความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า และพลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ German Presidency Press Release

รายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตร-อาหารไทยที่มีปัญหาใน EU (ก.ค. – พ.ย. 51)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป สรุปรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตร-อาหารไทยที่มีปัญหาใน EU (ก.ค. – พ.ย. 51) ดังนี้  จากรายงานการแจ้งข้อมูล หรือ Information notifications พบสินค้าที่มีปัญหาจากประเทศไทย รวม 25 รายการ ได้แก่ • พบเชื้อ Salmonella ในเห็ดอบแห้ง (dried black mushroom) แจ้งพบจากประเทศเยอรมนี •...

ดรรชนีทางเศรษฐกิจ

หลังจากที่โรมาเนียได้เริ่มเปิดประเทศใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการที่ประชาชนชาวโรมาเนียสามารถล้มล้างระบบคอมมิวนิสต์เมื่อปี ค.ศ. 1989 กล่าวคือ 16 ปีมาแล้ว นักธุรกิจไทยได้ค่อย ๆ ทะยอยเข้ามาทำการค้าในโรมาเนียซึ่งเป็นกิจการย่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะและนักธุรกิจไทยก็นำสินค้าบริโภคเข้ามาขาย รวมทั้งปลากระป๋อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้นต่อมาปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกที่ผลักดันให้มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นจนในที่สุด เมื่อปีที่แล้ว คือ ปี ค.ศ. 2004...

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)ในสินค้าอาหาร

            เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 amending Regulation (EU) No 1881/2006 as regards maximum levels for...

ความคืบหน้ากฏหมายรองรับการใช้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home)

            หลังจากที่ทีมงาน Thaieurope.net ได้รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2559 เกี่ยวกับความคืบหน้าการให้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปยกเลิกข้อเสนอเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Use Policy) เดิมสำหรับบริการดังกล่าว เนื่องจากได้รับเสียงคัดค้านเป็นอย่างมาก           เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการอุตสาหกรรม การวิจัยและพลังงาน (Industry, Research,...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์