สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้วย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แถลงการณ์ให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง “ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU โดยสาเหตุที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ใบเหลือง IUU จาก EU  ในครั้งนี้ เนื่องจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีความรับผิดชอบที่ดีพอในฐานะ Flag State, Port State, Coastal State...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกันยายน 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนกันยายน 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกันยายน 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

สรุปผลการประชุม Our Ocean Conference 2017

การประชุม Our Ocean Conference 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 1. การประชุม Our Ocean จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2014 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมจาก...

รายงาน RASFF ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนสิงหาคม 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

EU ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการปกป้องการทุ่มตลาด (anti-dumping)

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศของสภายุโรป (Committee on International Trade: INTA) ได้ลงมติรับรองร่างข้อตกลงร่วมระหว่างสภายุโรปกับคณะมนตรียุโรปเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการปกป้องการทุ่มตลาดและการอุดหนุนภาครัฐจากประเทศนอกอียู โดยมีสาระสำคัญที่ควรติดตามต่อไป ดังนี้ 1. การคำนวณราคา “ปกติ”จากราคาในตลาดโลก ตามปกติ การคำนวณราคา “ปกติ” ของสินค้าเพื่อประเมินว่า มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด หรือการ “ทุ่มตลาด” จริงหรือไม่ และหากจริงจะกำหนดมาตรการตอบโต้...

สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร imazamox

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1531 of 7 September 2017 renewing the approval of the active substance imazamox, as a...

รายงาน RASFF ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1527 of 6 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์