สหภาพยุโรปไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร beta-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1526 of 6 September 2017 concerning the non-renewal of active substance beta-cypermethrin in accordance...

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1511 as regards the extension of the approval periods of the active substance 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin,...

EU ประกาศแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสารเคมี (REACH) ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกลุ่ม CMR

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/1510 ลงวันที่ 30 ส.ค. 60 แก้ไขภาคผนวก Annex 17 ของระเบียบ Regulation (EC) No 1907/2006 ว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางด้านการใช้สารเคมีของ EU...

EU ประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 3 รายการ: Wireless Charging Plate, Curtain Rod & Led Dental Light

  ระหว่างวันที่ 12-17 ส.ค. 60 EU ได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) ที่ 2017/1465, 1472, และ 1476 ว่าด้วยการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 3 รายการ โดยสรุปรายละเอียดการแก้ไขพิกัดศุลกากรของสินค้าตามระเบียบข้างต้น ดังต่อไปนี้ 1. กฎระเบียบที่ 2017/1465 : สินค้าฐานจ่ายกระแสไฟฟ้าไร้สาย...

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตใช้สาร maleic hydrazide

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1506 of 28 August 2017 renewing the approval of the active substance maleic hydrazide in...

EU อนุญาตให้ใช้ butane (E 943a), isobutane (E 943b) และ propane (E 944) ในการเตรียมสีผสมอาหาร

               เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/874  of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the...

EU ปรับแก้กฎเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838  of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for...

EU ประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐไลบีเรียอย่างเป็นทางการ

              เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ DG MARE ได้ประกาศให้สาธารณรัฐไลบีเรียอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU แล้วอย่างเป็นทางการ ตาม Commission Decision 2017/C 169/12 of 23 May 2017 notifying the...

EU ประกาศให้ใบแดง IUU แก่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์อย่างเป็นทางการ

                ตามที่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ใบเหลืองประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ flag, coastal, port และ market State ซึ่งเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์จะมีเวลา ๖...

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์